×

گواهینامه دوره

خانه » گواهینامه دوره

گواهینامه فارسی

 

گواهینامه فارسی از طرف کنسرسیوم ایرکاس برای تمامی دوره های آموزشی برای کارآموزان صادر شده و توسط پست ارسال می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

گواهینامه دو زبانه (لاتین) کنسرسیوم ایرکاس با اخذ هزینه برای تمامی دوره های آموزشی برای کارآموزان دوره صادر شده و توسط پست ارسال می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

گواهینامه بین المللی از مرجع صدور RFTC اسپانیا به با اخذ هزینه برای تمامی دوره های آموزشی برای کارآموزان دوره صادر شده و توسط پست ارسال می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. این گواهینامه ها از طریق وب سایت مرجع RFTC اسپانیا به آدرس RFTC-CERT.COM قابل پیگیری می باشد.