×

برچسب: دوره اموزشی مهارت های هفتگانه icdl

دوره ICDL در تبریز
20 اکتبر 2023

دوره ICDL در جلفا

IRCAS
دوره ICDL در تبریز
18 اکتبر 2023

دوره ICDL در مراغه

IRCAS