×

برچسب: مهارت های هفت گانه اطلاعات و ارتباطات(icdl)

دوره ICDL در تبریز
15 اکتبر 2023

دوره ICDL در مرند

IRCAS
دوره ICDL در تبریز
15 اکتبر 2023

دوره ICDL در صوفیان

IRCAS