×

برچسب: مهارت های هفت گانه اطلاعات و ارتباطات(icdl)

دوره ICDL در تبریز
18 ژوئن 2024

دوره ICDL در مراغه

IRCAS
دوره ICDL در تبریز
20 اکتبر 2023

دوره ICDL در جلفا

IRCAS