×

برچسب: مهارت های هفت گانه اطلاعات و ارتباطات(icdl)

دوره ICDL در تبریز
22 خرداد 1402

دوره ICDL در جلفا

IRCAS
دوره ICDL در تبریز
22 خرداد 1402

دوره ICDL در مراغه

IRCAS